Danh sách sinh viên học lại Kỳ II - năm học 2014-2015

15:35:00  19/05/2015

Danh sách sinh viên học lại các lớp (CK2.1, CK2.2, CKT11.1, CKT11.2, HT7.1, HT7.2, QTKD4, TCNH4, CV9, CKX12.1, CKX12.2, CKX12.3, CKX12.4, CX14.1, CX14.2, CX14.3, CX14.4, CX14.5, CX14.6, CX14.7, CX14.8): XEM TẠI ĐÂY

Thư viện hình ảnh
Đối tác