Giới thiệu chung

Trung tâm Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 87/QĐ-CĐXD1 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 ngày 19 tháng 02 năm 2013, tiền thân là Tổ Ngoại ngữ - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, và từ năm 2012 trở vể trước là Bộ môn Ngoại ngữ thuộc Khoa Cơ bản. Việc tách từ Tổ Ngoại ngữ thành một trung tâm độc lập cùng với sự phát triển về quy mô và ngành nghề đào tạo đã cho thấy sự quan tâm, chú trọng tới việc giảng dạy và trang bị Ngoại ngữ cho sinh viên của Nhà trường.

Trung tâm thực hiện chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Ngoại ngữ; và đào tạo cấp chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ A, B, C theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm là tổ chức và thực hiện kế hoạch giảng dạy môn Tiếng Anh cho các ngành đào tạo của Nhà trường; tổ chức biên soạn, cải tiến giáo trình, nội dung và phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; tham gia công tác nghiên cứu khoa học; tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ A, B, C; liên kết với các đơn vị trong và ngoài trường để đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ theo nhu cầu của người học; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với kế hoạch phát triển giáo dục của Nhà trường.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trung tâm Ngoại ngữ - Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu. Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm gồm có:

1. Ban Giám đốc: Giám đốc và các Phó Giám đốc

2. Tổ chuyên môn: bao gồm 3 bộ môn, các giáo viên, giảng viên trong bộ môn và các nhân viên hành chính:

  • Bộ môn Tiếng Anh giao tiếp
  • Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật
  • Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Hiện nay Trung tâm Ngoại ngữ có 13 cán bộ giáo viên, trong đó có 11 cán bộ giáo viên, và 02 nhân viên hành chính. Trong số cán bộ giảng dạy có 9 Thạc sỹ và 2 Cử nhân (đang học cao học).

1. Ban Giám đốc:

- Ths Nguyễn Thị Thanh Nhàn: Giám đốc Trung tâm

- CN Nguyễn Thị Ngọc Bình: Phó Giám đốc Trung tâm

2. Tổ chuyên môn

  • Bộ môn Tiếng Anh giao tiếp:

-  Ths Trần Khánh Ly: Phó trưởng bộ môn

-  Ths Nguyễn Thị Ngọc Bình: Phó Giám đốc TT, Giảng viên

-  Ths Đinh Vân Anh: Giảng viên

-  Ths Trần Bá Đạt: Giảng viên

-  CN Nguyễn Phương Anh: Giáo viên

  • Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật

-  Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh: Phó trưởng bộ môn

-  Ths Nguyễn Thị Thanh Nhàn:  Giám đốc TT, Giảng viên

-  CN Nguyễn Song Anh: Giáo viên

  • Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế

-  Ths Nguyễn Thùy Liên: Phó trưởng bộ môn

-  Ths Ngô Thị Thu Nga: Giảng viên

-  Ths Lương Thu Hương: Giảng viên

3. Bộ phận hành chính

              - Nguyễn Lan Hương

              - Đào Thị Loan

HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

Về mặt chuyên môn, các bộ môn trong Trung tâm luôn thực hiện và đảm bảo đúng tiến độ các kế hoạch giảng dạy và học tập đã đề ra, đảm bảo hiệu quả và chất lượng trong công tác giảng dạy. Đội ngũ giảng viên, giáo viên luôn nỗ lực học hỏi, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và chất lượng bài giảng; biên soạn, đổi mới chương trình giảng dạy, cải tiến nội dung và chương trình đào tạo phù hợp với sinh viên trong từng chuyên ngành đào tạo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Đối với bộ môn tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật và Kinh tế, các giảng viên, giáo viên luôn cố gắng tự tìm hiểu thêm về kiến thức chuyên ngành có liên quan đến bài giảng, luôn cập nhật thông tin qua các nguồn sách báo, tài liệu tham khảo, các phương tiện truyền thông, … để có những bài giảng thiết thực, hiệu quả. Ngoài ra, các bộ môn trong Trung tâm thường xuyên tổ chức dự giờ , đưa ra nhận xét, đánh giá và rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giảng dạy. Nhiều giáo viên, giảng viên của Trung tâm được đánh giá là giáo viên, giảng viên giỏi, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp ngành, bằng khen của bộ,...

Để đánh giá chất lượng sinh viên qua các bộ môn Ngoại ngữ, Trung tâm phối hợp chặt chẽ với Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng biên soạn đề thi, chấm thi cho tất cả các kì thi tiếng Anh trong nội bộ nhà trường.

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Song song với công tác giảng dạy, các giáo viên, giảng viên của các bộ môn trong Trung tâm luôn quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học. Các đề tài chủ yếu tập trung vào việc biên soạn giáo trình, bài giảng, cải tiến phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

Các cán bộ, giáo viên, giảng viên trong Trung tâm luôn tham gia tích cực vào các hoạt động phong trào của Trung tâm nói riêng và của Nhà trường nói chung như các phong trào văn hóa văn nghệ, thi giáo viên giỏi cấp trung tâm, cấp trường; tham gia dự giờ để học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Các hoạt động phong trào giúp cho đời sống tinh thần của cán bộ, giáo viên, giảng viên trong Trung tâm trở nên phong phú hơn, đoàn kết hơn, và đặc biệt giúp cho công tác giảng dạy và nghiên cứu có kết quả cao.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong những năm tới, định hướng phát triển của Trung tâm là triển khai chương trình đào tạo tăng cường môn tiếng Anh cho sinh viên, giảng dạy một số môn học chuyên ngành bằng tiếng Anh, trang bị đủ phòng học đa phương tiện, mở rộng công tác đào tạo ngoại ngữ ngoài trường như liên kết đào tạo với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ..., tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

 

Thư viện hình ảnh
Đối tác