ENGLISH FOR CONSTRUCTION (TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT)

14:50:00  11/06/2015

1. JOBS ON SITE

             

          

 

 2. MACHINE & TOOLS

             

           

 

 

3. BUILDING ELEMENTS

             

            

 

 

4.BUILDING MATERIALS

 

             

           

 

5.MEASUREMENT

             

           

 

 

6.SHAPES - MATERIALS &PROPERTIES

             

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện hình ảnh
Đối tác